Aktivnosti

Aktivnosti, Aktuelno

Željeznički samit u sjedištu Regulatornog odbora željeznica BiH u Doboju

Dana 21.06.2023. godine u sjedištu Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine u Doboju održan je Željeznički samit oraganizovan u saradnji sa Transportnom zajednicom. Samit je otvorio ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine g-din Edin Forto i tom prilikom je istakao da je za oblast željezničkog saobraćaja prioritet ulaganje u izgradnju željezničke infrastrukture. Ministar Forto je najavio kako će nastojati da budući regionalni centar izvrsnosti u željeznici bude u Bosni i Hercegovini, kao regionalnom željezničkom čvorištu i koji ima sve uslove da bude i centar edukacije i saradnje.

Aktivnosti, Aktuelno

Obavještenje ekspertima ROŽ BiH-a

Poštovani

U svrhu ažuriranja liste eksperata Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine ,molimo Vas da nam dostavite podatke o eventualno nastalim promijenama u pogledu ispunjavanja opštih i posebnih uslova propisanih u javnom pozivu za izbor kandidata na listu eksperata Regulatornog odbora željeznica BiH. Pored navedenog potrebno je i da nas obavijestite da li i dalje želite biti na listi eksperata i da li ste zdravstveno sposobni za rad.

Tražene podatke treba da dostavite u pismenoj formi najkasnije do 30.12.2020. godine, na sledeću adresu: Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine Vojvode Mišića 82 A 74000 Doboj

 

Aktivnosti, Aktuelno

13.02.2020 Ministar Vojin Mitrović boravio u radnoj posjeti Regulatornom odboru Željeznica BiH

 

 

Ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović boravio je u radnoj posjeti Regulatornom odboru Željeznica BiH u Doboju.  Rukovodstvo Regulatornog odbora Željeznica BiH, upoznalo je ministra transporta i komunikacija BiH Vojina Mitrovića sa načinom funkcionisanja u ovoj organizaciji. Na radnom sastanku rukovodstva ROŽ-a i resornog ministra prisustvovali su poslanik u Parlamentarnoj skupštini BIH Obren Petrović i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

Aktivnosti, Aktuelno

Javni poziv za izbor kandidata na listu eksperata

J A V N I   P O Z I V

za izbor kandidata na listu eksperata Regulatornog odbora željeznica BiH

 

Ovaj Javni poziv se objavljuje u cilju dopune postojeće liste eksperata u Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine u Doboju sa:

 

  1. Ekspertima iz oblasti tehničkih nauka,
  2. Ekspertima iz oblasti društvenih nauka i 
  3. Ekspertima iz oblasti ECM-a.

Potrebnu dokumentaciju za konkurs možete preuzeti u rubrici Dokumenti -> Akti koje je objavio ROŽ BiH -> Javni poziv    ili pritiskom na link OVDJE

Aktivnosti

Aktivnosti u toku

1.    Rješavanje zahtjeva, prigovora i žalbi u vezi izdavanja Licenci za pružanje usluga želj.prevoza,

2.    Rješavanje zahtjeva, prigovora i žalbi u vezi izdavanja Dozvole za upravljanje želj infrastrukturom,

3.    Rješavanje zahtjeva, prigovora i žalbi u vezi izdavanja Dozvole za korišćenje želj vozila, dijelova i opreme za željezničku infrastrukturu,

4.    Izrada neophodnih Uputstava za rad iz nadležnosti Regulatornog odbora,

5.    Izrada Uputstva o nacionalnom registru vozila (ova aktivnost je vezana za uspostavljanje baze podataka o željezničkim vozilima koja imaju dozvolu za saobraćaj u međunarodnom saobraćaju u skladu sa članom 13 stav 1 ATMF-a i odlukom Evropske komisije 2007/756/EC od 9 Novembra 2007, kao što je predviđeno članom 14(4) i (5) Direktive 96/48/EC i 2001/16/EC).

6.    Izdavanje sertifikata Tijelu nadležnom za održavanje (ECM-u),

7.    Odobravanje stavljanja u upotrebu (funkciju) strukturalnih podsistema koji sačinjavaju trans-evropski konvencionalni željeznički sistem u skladu sa članom 14 Direktive 2001/16/EC i provjera da oni funkcionišu i da su održavani u skladu sa relevantnim osnovnim zahtjevima (Na osnovu prispjelih zahtjeva);

8.    Odobravanja stavljanja u upotrebu (funkciju) novih i značajno izmijenjenih voznih sredstava (Na osnovu prispjelih zahtjeva);

9.    Nadzor i provjeravanje kroz redovne inspekcije da se vozna sredstva kao i strukturalni podsistemi za koje je izdata dozvola koriste na način i u uslovima za koje dozvola važi. Rad inspekcije je vezan za novu sistematizaciju ROŽ BiH i za objavi Instrikcije o bezbjednosti i interoperabilnosti.

10.  Ažuriranje RŽVa (Registra željezničkih vozila)

11.  Izdavanje, obnavaljanje, izmjena i poništavanje relevantnih dijelova sertifikata o bezbjednosti i dozvola za bezbjednost dodijeljenih u skladu Zakonom o željeznici BiH i Instrukciji o bezbjednosti i interoperabilnosti željezničkog sistema (osnov Direktiva 2008/110/EC) i provjera da su uslovi i zahtjevi dati u njima  ispunjeni i da menadžeri za infrastrukturu i željeznička preduzeća rade prema zahtjevima zakona Zajednice ili nacionalnog zakona;

12.  Praćenje, promovisanje, sprovođenje i razvijanje bezbjedonosnog regulatornog okvira uključujući i sistem obavezujućih propisa za bezbjednost;

13.  Nastavak aktivnog učešća u radu Tehničke grupe OTIF-a i učešće na obukama iz oblasti bezbjednosti i interoperabilnosti željezničkog sistema.

14.  Praćenje EU Direktiva, Regulativa i Odluka,

15.  Učestvovanje u radu međunarodnih organizacija OTIF, SEETO, i učešće na međunarodnim skupovima Regulatornih tijela željeznica,

16.  Predstavljanje rada ROŽ BiH javnosti i na skupovima regulatornih tijela iz okruženja

17.  Učešće osoblja Regulatornog odbora na obukama koje organizuje Agencija za državnu službu BiH,

18.  Izdavanje dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom za ŽRS

19.  Izdavanje dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom za ŽFBIH

Aktivnosti

Ostale aktivnosti

1.    Kontinuirana saradnja i kontakti sa drugim Organizacionim jedinicama Ministarstva komunikacija i transporta u cilju davanja mišljenja, uputstava i sugestija u cilju rješavanja konkretnih pitanja i

2.    Tumačenje propisa iz svoje nadležnosti.