Djelatnost

 А.    Регулаторна овлаштења

Регулаторни одбор прописује техничке стандарде и техничке спецификације те контролише жељезнички сектор у БиХ, водећи при том рачуна о директивама Европске уније о жељезницама.

Б.    Овлаштења за издавање лиценци, потврда о безбједности и дозвола
Регулаторни одбор је јединствени орган одговоран за издавање, праћење и одузимање лиценци, потврда о безбједности и дозвола. У том смислу Регулаторни одбор доноси упутства и прописује обрасце у вези са подношењем захтјева и услове за издавање лиценци, потврда о безбједности и дозвола.

Ц.    Остала овлаштења и функције

1.Регулаторни одбор такође:

а) доноси инструкције за безбиједност и интероперабилност жељезничког система, надгледа поштовање тих инструкција и одобрава жељезничку опрему потребну за безбиједност и интероперабилност;
б)  контролише и извјештава о инспекцијским контролама;
ц)  обавља истраге о несрећама и извјештава о њима;
д)  води и објављује статистику о несрећама;
е)  жалбено је тијело за жељезничке оператере у складу са чланом 23. Закона о жељезницама БиХ.