Почетна

РОЖ БИХ

Regluatorni odbor željeznica BIH

РОЖБИХ је основан у складу са Законом о жељезницама БиХ од 30. јуна 2005. године, сљедећим препорукама ЕУ Директиве 14/2001 и 49/2004. Он је надлежан за четири главна подручја: општи надзор, лиценцирање, безбедносни и сигурносни сертификати, апелација је пре свега између руководиоца инфраструктуре и оператора, као и других обавеза, као што су, на пример, истрага о несрећама, пропуста и сл. Prema članu 5. Zakona o željeznicama BiH, ROŽ BIH je upravna organizacija u sastavu Ministrstvu komunikacija i transporta BiH sa sjedištem u Doboju.