ROŽ BIH

Regluatorni odbor željeznica BIH

ROŽBIH je osnovan u skladu sa Zakonom o željeznicama BiH od 30. juna 2005. godine, sljedeći preporuke EU Direktiva 14/2001 i 49/2004. Kompetentan je u četiri glavne oblasti: obaveze opšteg nadzora, izdavanje licence, dozvola i certifikata o bezbjednosti, žalbeno je tijelo u prvom stepenu između menadžera infrastrukture i operatora, kao i druge obaveze, kao npr. istraga nesreća, donošenje instrukcija i dr.
Prema članu 5. Zakona o željeznicama BiH, ROŽ BIH je upravna organizacija u sastavu Ministrstvu komunikacija i transporta BiH sa sjedištem u Doboju.