Obavještenje ekspertima ROŽ BiH-a

Poštovani

U svrhu ažuriranja liste eksperata Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine ,molimo Vas da nam dostavite podatke o eventualno nastalim promijenama u pogledu ispunjavanja opštih i posebnih uslova propisanih u javnom pozivu za izbor kandidata na listu eksperata Regulatornog odbora željeznica BiH. Pored navedenog potrebno je i da nas obavijestite da li i dalje želite biti na listi eksperata i da li ste zdravstveno sposobni za rad.

Tražene podatke treba da dostavite u pismenoj formi najkasnije do 30.12.2020. godine, na sledeću adresu: Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine Vojvode Mišića 82 A 74000 Doboj