Kontakti

Tihomir Narić
Direktor
tihomir.naric@mkt.gov.ba
053/207-350
Nermin Čabrić
Odjeljenje za analitičke poslove certificiranje i kontrolu
nermin.cabric@mkt.gov.ba
053/207-350
Petić Vesna
Stručni savjetnik sigurnosnih istraga
vesna.petic@mkt.gov.ba
053/207-350
Aleksandar Blagojević
Stručni savjetnik za standarde i operativne procedure
aleksandar.blagojevic@mkt.gov.ba
053/207-350
Mirko Petković
Odjeljenje za pravne, opšte i finansiske poslove
mirko.petkovic@mkt.gov.ba
053/207-350
Slađana Okolić
Viši stručni saradnik za koordinaciju rada, kontakt sa medijima i za prevodilačke poslove
sladana.okolic@mkt.gov.ba
053/207-350

Kontaktirajte nas