Ostale aktivnosti

1.    Kontinuirana saradnja i kontakti sa drugim Organizacionim jedinicama Ministarstva komunikacija i transporta u cilju davanja mišljenja, uputstava i sugestija u cilju rješavanja konkretnih pitanja i

2.    Tumačenje propisa iz svoje nadležnosti.