AktivnostiHR

AktivnostiHR, IzvršeneAktivnostiHR

Željeznički samit u sjedištu Regulatornog odbora željeznica BiH u Doboju

Dana 21.06.2023. godine u sjedištu Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine u Doboju održan je Željeznički samit oraganizovan u saradnji sa Transportnom zajednicom. Samit je otvorio ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine g-din Edin Forto i tom prilikom je istakao da je za oblast željezničkog saobraćaja prioritet ulaganje u izgradnju željezničke infrastrukture. Ministar Forto je najavio kako će nastojati da budući regionalni centar izvrsnosti u željeznici bude u Bosni i Hercegovini, kao regionalnom željezničkom čvorištu i koji ima sve uslove da bude i centar edukacije i saradnje.

AktivnostiHR

OBAVJEŠTENJE EKSPERTIMA ROŽ BIH-A

Poštovani

U svrhu ažuriranja liste eksperata Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine ,molimo Vas da nam dostavite podatke o eventualno nastalim promijenama u pogledu ispunjavanja opštih i posebnih uslova propisanih u javnom pozivu za izbor kandidata na listu eksperata Regulatornog odbora željeznica BiH. Pored navedenog potrebno je i da nas obavijestite da li i dalje želite biti na listi eksperata i da li ste zdravstveno sposobni za rad.

Tražene podatke treba da dostavite u pismenoj formi najkasnije do 30.12.2020. godine, na sledeću adresu: Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine Vojvode Mišića 82 A 74000 Doboj

 

AktivnostiHR

13.02.2020 Ministar Vojin Mitrović boravio u radnoj posjeti Regulatornom odboru Željeznica BiH

 

 

Ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović boravio je u radnoj posjeti Regulatornom odboru Željeznica BiH u Doboju.  Rukovodstvo Regulatornog odbora Željeznica BiH, upoznalo je ministra transporta i komunikacija BiH Vojina Mitrovića sa načinom funkcionisanja u ovoj organizaciji. Na radnom sastanku rukovodstva ROŽ-a i resornog ministra prisustvovali su poslanik u Parlamentarnoj skupštini BIH Obren Petrović i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

AktivnostiHR

Javni poziv za izbor kandidata na listu eksperata

J A V N I   P O Z I V

za izbor kandidata na listu eksperata Regulatornog odbora željeznica BiH

 

Ovaj Javni poziv se objavljuje u cilju dopune postojeće liste eksperata u Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine u Doboju sa:

 

  1. Ekspertima iz oblasti tehničkih nauka,
  2. Ekspertima iz oblasti društvenih nauka i 
  3. Ekspertima iz oblasti ECM-a.

Potrebnu dokumentaciju za konkurs možete preuzeti u rubrici Dokumenti -> Akti koje je objavio ROŽ BiH -> Javni poziv    ili pritiskom na link OVDJE