Javni poziv za izbor kandidata na listu eksperata

J A V N I   P O Z I V

za izbor kandidata na listu eksperata Regulatornog odbora željeznica BiH

 

Ovaj Javni poziv se objavljuje u cilju dopune postojeće liste eksperata u Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine u Doboju sa:

 

  1. Ekspertima iz oblasti tehničkih nauka,
  2. Ekspertima iz oblasti društvenih nauka i 
  3. Ekspertima iz oblasti ECM-a.

Potrebnu dokumentaciju za konkurs možete preuzeti u rubrici Dokumenti -> Akti koje je objavio ROŽ BiH -> Javni poziv    ili pritiskom na link OVDJE