IzvršeneAktivnostiHR

AktivnostiHR, IzvršeneAktivnostiHR

Željeznički samit u sjedištu Regulatornog odbora željeznica BiH u Doboju

Dana 21.06.2023. godine u sjedištu Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine u Doboju održan je Željeznički samit oraganizovan u saradnji sa Transportnom zajednicom. Samit je otvorio ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine g-din Edin Forto i tom prilikom je istakao da je za oblast željezničkog saobraćaja prioritet ulaganje u izgradnju željezničke infrastrukture. Ministar Forto je najavio kako će nastojati da budući regionalni centar izvrsnosti u željeznici bude u Bosni i Hercegovini, kao regionalnom željezničkom čvorištu i koji ima sve uslove da bude i centar edukacije i saradnje.

Izvršene aktivnosti

A/ Slijedeće odredbe čl. 2 i čl. 8 Zakona o željeznicama BiH, Regulatorni odbor je donio slijedeća akta (Uputstva i Instrukcije, Pravilnike):

RED. BROJ  

UPUTSTVA,ODLUKE,PRAVILNIKA,

INSTRUKCIJE

NAZIV I BROJ GLASNIKA
1.        Uputstvo o postupku i načinu izdavanja dozvole za korištenje željezničkih vozila, uređaja dijelova i opreme za željeznička vozila i uređaja, dijelova i opreme za željezničku infrastrukturu. „Sl.glasnik BiH” br. 82/2007
2. Uputstvo o uslovima za izdavanje i sadržaju Licence za pružanje usluga željezničkog prevoza. „Sl.glasnik BiH” br. 20/2008
3. Uputstvo o uslovima za izdavanje i sadržaju dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom ili privatnom infrastrukturom povezanom sa javnom željezničkom infrastrukturom. „Sl.glasnik BiH” br. 20/2008
4. Uputstvo o uslovima za izdavanje i sadržaju Potvrde o bezbjednosti za bezbjedno odvijanje prijevoza u željezničkom saobraćaju. „Sl.glasnik BiH” br. 67/2008

„Sl.novine FBiH” br. 52/2008.

„Sl.glasnik RS” br. 79/2008

 

5. Pravilnik o izradi, korištenju i čuvanju štambilja za ovjeru tehničke dokumentacije. „Sl.glasnik BiH” br. 32/2009

„Sl.novine FBiH” br. 33/2009

6. Odluka o visini naknada za izdavanje licenci,dozvola i potvrde o bezbjednosti koje izdaje ROŽBiH „Sl.glasnik BiH“ br.77/2009
7. Uputstvo o načinu rada tehničke komisije za procjenu novog ili značajno izmjenjenog željezničkog sistema, podsistema, uređaja, dijelova i opreme.

Instrukcija o obaveznom osiguranju u željezničkom saobraćaju.

Instrukcija o obaveznom osiguranju u željezničkom prometu.

„Sl.novine FBiH” br. 15/2010

 

 

„Sl.novine FBiH” br. 15/2010

 

„Sl.glasnik BiH” br. 15/2010

8. Instrukcija o obaveznom osiguranju u željezničkom saobraćaju. „Sl.glasnik BiH” br. 75/2010
9. Odluka o visini naknada za izdavanje licenci, dozvola i potvrde o bezbjednosti koje izdaje ROŽBiH „Sl.glasnik BiH” br. 50/11
10. Uputstvo o sigurnosnim istragama nesreća i incidenata u željezničkom saobraćaju. „Sl.glasnik BiH” br. 55/2011
11. Instrukcije za bezbjednost i interoperabilnost željezničkog sistema u Bosni i Hercegovini. „Sl.glasnik BiH” br. 11/12
12. Objava o nadzoru i osiguranju bezbjednosti pri prevozu opasne robe u željezničkom saobraćaju BiH. „Sl.glasnik BiH” br. 61/12
13. Instrukcija o sprovođenju obavezne javne usluge prevoza putnika u unutrašnjem i međunarodnom željezničkom saobraćaju.

Instrukcija o sprovođenju obavezne javne usluge prevoza putnika u unutrašnjem i međunarodnom željezničkom saobraćaju.

 

„Sl.glasnik RS” br. 93/2012

 

 

„Sl.glasnik BiH” br. 80/2012

14. Uputstvo o certificiranju i nadzoru tijela zaduženog za održavanje (ECM). “Sl.glasnik BiH” br. 102/12

„Sl.novine FBiH“ br. 11/13

15. Uputstvo o primjeni  Jedinstvenih pravila o tehničkom prijemu željezničkih voznih sredstava i Jedinstvenih pravila o priznavanju tehničkih standarda i usvajanju jedinstvenih

tehničkih propisa koji se primjenjuju na željeznička vozna sredstva namijenjenih

za korišćenje u međunarodnom prevozu.

 

“Sl.glasnik BiH” br. 102/12

 

„Sl.glasnik RS“ br.    1/13

 

„Sl.novine FBiH“ br. 11/13

16. Pravilnik o načinu korištenja jedinstvenog formata sertifikata operacija i tipa proizvodnje. „Sl.glasnik BiH“ br. 105/12

 

„Sl.novine FBiH“ br. 11/13

17. Pravilnik o registru željezničkih vozila. „Sl.novine FBiH“ br. 39/13

„Sl.glasnik BiH“  br. 33/13

18. 309 Pravilnik o hemijskom suzbijanju vegetacije na prugama ŽS BiH „Sl.novine FBiH“ br. 47/13

„Sl.glasnik BiH“  br. 38/13

19. 311 Pravilnik za termičku obradu skretničkih dijelova i krajeva za izolirane sastave „Sl.novine FBiH“ br. 47/13

„Sl.glasnik BiH“  br. 38/13

20. 312 Pravilnik o izolovanim sastavima šina u gornjem stroju željezničkih pruga „Sl.novine FBiH“ br. 47/13

„Sl.glasnik BiH“  br. 38/13

21. 314 Pravilnik o održavanju gornjeg stroja pruge „Sl.glasnik BiH“  br. 42/13
22. 315 Pravilnik o održavanju donjeg stroja pruge. „Sl.novine FBiH“ br. 47/13

„Sl.glasnik  BiH“ br. 39/13

23. 316 Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizacije željezničkih mostova, propusta i ostalih objekata na željezničkim prugama „Sl.novine FBiH“ br. 48/13

„Sl.glasnik BiH“  br. 40/13

24. 317 Pravilnik o tehničkim noramtivima za projektovanje, građenje, rekonstrukciju i sanaciju željezničkih mostova i propusta „Sl.glasnik BiH“  br. 40/13

„Sl.novine FBiH“ br. 48/13

25. 321 Pravilnik o mjerama sigurnosti saobraćaja i sigurnosti radnika pri izvođenju radova na pruzi. „Sl.novine FBiH“ br. 48/13

„Sl.glasnik BiH“  br. 40/13

26. 322 Pravilnik o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta. „Sl.novine FBiH“ br. 48/13

„Sl.glasnik BiH“  br. 40/13.

27. 212 Pravilnik o korištenju elektroenergetskog  podsistema u željezničkom sistemu BiH. „Sl.glasnik BiH“  br. 50/13
28. 213 Pravilnik o održavanju elektroenergetskog  podsistema u željezničkom sistemu BiH. „Sl.glasnik BiH“  br. 50/13
29. 4 Pravilnik za izradu reda vožnje. „Sl.glasnik BiH“  br. 73/13
30. 19 Pravilnik o postupcima pri ozbiljnim nesrećama i incidentima.

 

 

 

 

 

 

„Sl.glasnik BiH“  br. 73/13
31. 652 Pravilnik o unutrašnjem redu u željezničkom saobraćaju. „Sl.glasnik BiH“  br. 1/14
32. 657 Pravilnik o postupku za provjeravanje psihičke i fizičke sposobnosti željezničkih radnika prije njihovog stupanja na rad i u toku rada. „Sl.glasnik BiH“  br. 1/14
33. 659 Pravilnik o radu u smjenama voznog i staničnog osoblja. „Sl.glasnik BiH“  br. 1/14
34. 645 Pravilnik o radnim mjestima radnika izvršne službe na željezničkim sistemima BiH. „Sl.glasnik BiH“ br. 12/14

„Sl.novine FBiH“ br. 21/14

35. 1 Signalni pravilnik. „Sl.glasnik BiH“ br. 13/14.

„Sl.novine FBiH“ br. 14/14

36. 413 a Pravilnik o željezničkoj telekomunikacionoj mreži u željezničkim sistemima BiH. „Sl.glasnik BiH“ br. 47/14

„Sl.novine FBiH“ br. 63/14

37. 413 b Pravilnik o signalno – siguronosnoj mreži u željezničkim sistemima BiH. „Sl.glasnik BiH“ br. 47/14.

„Sl.novine FBiH“ br. 63/14

38. 413 c Pravilnik o posebnim tehničkim uslovima za opremanje stanica elektronskim signalno-sigurnosnim uređajima u željezničkim sistemima BiH. „Sl.glasnik BiH“ br. 68/14.

„Sl.novine FBiH“ br. 73/14

39. 208 Pravilnik o načinu opremanja željezničkih šinskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za gašenje požara. „Sl.glasnik BiH“ br. 68/14

„Sl.novine FBiH“ br.73/14

40. 251 Pravilnik tehničke kolske djelatnosti „Sl.glasnik BiH“ br.79/14
41. 243 Pravilnik za vuču vozova na prugama ŽS BiH. „Sl.glasnik BiH“ br. 1/15
42. 258 Pravilnik o njezi željezničkih kola i motornih vozova. „Sl.glasnik BiH“ br. 1/15
43. Uputstvo o sigurnosnim istragama nesreća i incidenata u željezničkom sistemu BiH. „Sl.glasnik BiH“ br. 37/15
44. 241 Pravilnik o održavanju željezničkih vozila u željezničkom sistemu BiH. „Sl.glasnik BiH“ br. 39/15
45. PRAVILNIK za registraciju koda za oznaku imaoca vozila (VKM) „Sl.glasnik BiH“ br. 46/15
46. 211 PRAVILNIK

O ZAVARIVAČKIM RADOVIMA NA ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA U ŽS BiH

“Sl.glasnik BiH” br. 71/15
47. SAOBRAĆAJNI  PRAVILNIK “Sl.glasnik BiH” br. 90/15
48. Pravilnik o stručnoj osposobljenosti radnika izvršne službe i radnika koji organizuju, nadziru i kontrolišu rad u željezničkom sistemu BiH. “Sl.glasnik BiH” br. 23/16
49. 231 Pravilnik o kočnicama željezničkih

vozila u ŽS BiH.

“Sl.glasnik BiH” br. 26/16
50. Pravilnik o održavanju parnih lokomotiva širine kolosijeka 1435 mm. “Sl.glasnik BiH” br. 58/16
51. Uputstvo za certificiranje i ispitivanje tijela nadležnog za održavanje (ECM) i certificiranje i nadzor funkcija sistema održavanja. “Sl.glasnik BiH” br. 58/16
52. UPUTSTVO

O sertifikovanju mašinovođa koji lokomotivama I vozovima u željezničkim sistemima u Bosni I Hercegovini

 

 

“Sl.glasnik BiH” br. 56/17

53.  

PRAVILNIK O IZMJENAMA SIGNALNOG PRAVILNIKA

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZRADI REDA VOŽNJE

PRAVILNIK O IZMJENAMA 322 PRAVILNIKA O NAČINU UKRŠTANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I PUTA

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA 413a O ŽELJEZNIČKOJ TELEKOMUNIKACIONOJ MREŽI U ŽS BiH

PRAVILNIK O IZMJENAMA 208. PRAVILNIKA O NAČINU OPREMANJA ŽELJEZNIČKIH ŠINSKIH VOZILA APARATIMA SA HEMIJSKIM SREDSTVIMA ZA GAŠENJE POŽARA

PRAVILNIK O IZMJENAMA 243 PRAVILNIKA ZA VUČU VOZOVA NA PRUGAMA ŽS BiH

PRAVILNIK O IZMJENAMA 311 PRAVILNIKA ZA TERMIČKU OBRADU SKRETNIČKIH DIJELOVA I KRAJEVA ŠINA ZA IZOLIRANE SASTAVE

PRAVILNIK O IZMJENAMA 314 PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU GORNJEG STROJA PRUGA

PRAVILNIK O IZMJENAMA 316 PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ODREĐIVANJE VELIČINA OPTEREĆENJA I KATEGORIZACIJU ŽELJEZNIČKIH MOSTOVA, PROPUSTA I OSTALIH OBJEKATA NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA

PRAVILNIK O IZMJENAMA 321 PRAVILNIKA O MJERAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA I SIGURNOSTI RADNIKA PRI IZVOĐENJU RADOVA NA PRUZI

PRAVILNIK O IZMJENAMA 413c PRAVILNIKA O POSEBNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OPREMANJE STANICA ELEKTRONSKIM SIGNALNO-SIGURNOSNIM UREĐAJIMA

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA PRI OZBILJNIM NESREĆAMA, NESREĆAMA I INCIDENTIMA

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA 413 b O SIGNALNO-SIGURNOSNOJ MREŽI U ŽS BiH

PRAVILNIK O IZMJENAMA 211. PRAVILNIKA O ZAVARIVAČKIM RADOVIMA NA ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA U ŽS BiH

PRAVILNIK O IZMJENAMA 645 PRAVILNIKA O RADNIM MJESTIMA RADNIKA IZVRŠNE SLUŽBE NA ŽS U BiH

PRAVILNIK O IZMJENAMA 652 PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM REDU U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KORIŠTENJU ELEKTROENERGETSKOG PODSISTEMA U ŽELJEZNIČKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK O IZMJENAMA 657 PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA PROVJERAVANJE PSIHIČKE I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ŽELJEZNIČKIH RADNIKA PRIJE NJIHOVOG STUPANJA NA RAD I U TOKU RADA

PRAVILNIK O IZMJENAMA 231. PRAVILNIKA O KOČNICAMA ŽELJEZNIČKIH VOZILA U ŽS BiH

PRAVILNIK O IZMJENAMA SAOBRAĆAJNOG PRAVILNIKA

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU ELEKTROENERGETSKOG PODSISTEMA U ŽELJEZNIČKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU PARNIH LOKOMOTIVA ŠIRINE KOLOSIJEKA 1435 mm

PRAVILNIK O IZMJENAMA 659 PRAVILNIKA O RADU U SMJENAMA VOZNOG I STANIČNOG OSOBLJA

PRAVILNIK O IZMJENA 241 PRAVILNIKA O ODRŽAVANЈU ŽELJEZNIČKIH VOZILA U ŽS BiH

PRAVILNIK O IZMJENAMA 317 PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJU I SANACIJU ŽELJEZNIČKIH MOSTOVA I PROPUSTA

PRAVILNIK O IZMJENAMA 251 PRAVILNIKA TEHNIČKE KOLSKE DJELATNOSTI

PRAVILNIK O IZMJENAMA 309 PRAVILNIKA O КEMIJSKOM SUZBIJANJU VEGETACIJE NA PRUGAMA ŽS BiH

PRAVILNIK O IZMJENAMA 258 PRAVILNIKA O NJEZI ŽELJEZNIČKIH KOLA I MOTORNIH VOZOVA

PRAVILNIK O IZMJENAMA 315 PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU DONJEG STROJA PRUGA

PRAVILNIK O IZMJENAMA 312 PRAVILNIKA O IZOLOVANIM SASTAVIMA ŠINA U GORNJEM STROJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sl.glasnik BiH” br. 59/17

54. Pravilnik o primjeni Jedinstvenih tehničkih propisa (JTP) koji se odnose na podsistem “željeznička vozila – buka” (JTP BUKA) u željezničkim sistemima u Bosni i Hercegovini “Sl.glasnik BiH” br.  3/18

„Sl.novine FBiH“ br. 3/18

55. Pravilnik o pravima i obavezama putnika u željezničkom saobraćaju BiH “Sl.glasnik BiH” br.  3/18

„Sl.novine FBiH“ br. 3/18

56. Uputstvo za saobraćaj vozova sa “Talgo” garniturama na mreži pruga ŽS BiH “Sl.glasnik BiH” br.  3/18

„Sl.novine FBiH“ br. 3/18

57. Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržaju Licence za pružanje usluga željezničkog prijevoza “Sl.glasnik BiH” br.  3/18

„Sl.novine FBiH“ br. 3/18

58. Uputstva  o uslovima za izdavanje i sadržaju Potvrde o bezbjednosti za bezbjedno odvijanje prevoza u željezničkom saobraćaju “Sl.glasnik BiH” br. 30/18
59. Uputstvo o određivanju osnovnih parametara za registre dozvola i potvrda za mašinovođe predviđenih „Uputstvom o sertifikovanju  mašinovođa koji  upravljaju lokomotivama  i  vozovima  u željezničkim sistemima u  Bosni  i  Hercegovini“

 

“Sl.glasnik BiH” br. 39/18
60. Pravilnik o provođenju stručnog nadzora željezničkog sistema Bosne i Hercegovine

 

“Sl.glasnik BiH” br. 66/18
61. Pravilnik o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za ocjenu usaglašenosti sa zahtjevima za dodjelu rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom “Sl.glasnik BiH” br. 75/18

 

B/ ROŽBiH je izdao:

Izdate Licence , certifikati i dozvole

  • ROŽBIH je izdao 263 dozvola za korištenje uređaja dijelova i opreme za mobilne kapacitete i za željezničku infrastrukturu
  • ROŽ BIH je izdao licencu za pružanje usluga željezničkog prevoza za ŽRS
  • ROŽ BIH je izdao licencu za pružanje usluga željezničkog prevoza za ŽFBiH,
  • Željeznički operateri ŽRS i ŽFBiH certificirani su kao entiteti za održavanje teretnih vagona.