Izvršene aktivnosti

A/ Slijedeći odredbe čl. 2 i čl. 8 Zakona o željeznicama BiH, Regulatorni odbor je donio slijedeća akta (Uputstva i Instrukcije, Pravilnike):

Red.

broj

Naslov uputstva

Naziv i broj glasila u kom

je uputstvo objavljeno

1.

Uputstvo o postupku i načinu izdavanja dozvole za korištenje željezničkih vozila, uređaja dijelova i opreme za željeznička vozila i uređaja, dijelova i opreme za željezničku infrastrukturu OBRAZAC PREUZETI >>OVDJE<< “Sl.glasnik BiH” br. 82/07.

2.

Uputstvo o uslovima za izdavanje i sadržaju Licence za pružanie usluga željezničkog prevoza                                    OBRAZAC PREUZETI >>OVDJE<< “Sl.glasnik BiH” br. 20/08.

3.

Uputstvo o uslovima za izdavanje i sadržaju dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom ili privatnom infrastrukturom povezanom sa javnom željezničkom infrastrukturom OBRAZAC PREUZETI >>OVDJE<< “Sl.glasnik BiH” br. 20/08.

4.

Uputstvo o uslovima za izdavanje i sadržaju Potvrde o bezbjednosti za bezbjedno odvijanje prijevoza u željezničkom saobraćaju

OBRAZAC PREUZETI >>OVDJE<<

“Sl.glasnik BiH” br. 67/08.

5.

Pravilnik o izradi, korištenju i čuvanju štambilja za ovjeru tehničke dokumentacije “Sl.glasnik BiH” br. 32/09.

6.

Uputstvo o načinu rada tehničke komisije za procjenu novog ili značajno izmjenjenog željezničkog sistema, podsistema, uređaja, dijelova i opreme “Sl.novine FBiH” br. 15/10.

7.

Instrukcija o obaveznom osiguranju u željezničkom saobraćaju “Sl.glasnik BiH” br. 75/10 .

8.

Odluka o visini naknada za izdavanje licenci, dozvola i potvrde o bezbjednosti koje izdaje ROŽBiH “Sl.glasnik BiH” br. 50/11.

9.

Uputstvo o bezbjednosnim istragama nesreće i incidenata u žekljezničkom saobraćaju “Sl.glasnik BiH” br. 55/11

10.

Instrukcije za bezbjednost i interoperabilnost željezničkog sistema u Bosni i Hercegovini Objava o nadzoru i osiguranju bezbjednosti pri prevozu opasne robe u željezničkom saobraćaju BiH “Sl.glasnik BiH” br. 11/12.

11.

Instrukcija o provođenju obavezne javne usluge prevoza putnika u unutrašnjem i međunarodnom željezničkom saobraćaju “Sl.glasnik B iH” br. 61/12.

12.

Objava o nadzoru i osiguranju bezbjednosti pri prevozu opasne robe u željezničkom saobraćaju BiH “Sl.glasnik BiH” br. 80/12.

13.

Uputstvo o sertificiranju i nadzoru entiteta zaduženog za održavanje “Sl.glasnik BiH” br. 102/12.

14.

Uputstvo o primjeni Jedinstvenih pravila o tehničkom prijemu željezničkih voznih sredstava i Jedinstvenih pravila o priznavanju tehničkih standarda i usvajanju jedinstvenih tehničkih propisa koji se primjenjuju na željeznička vozna sredstva namijenjenih za korišćenje u međunarodnom prevozu “Sl.glasnik BiH” br. 102/12.

15.

Pravilnik o načinu korištenja jedinstvenog formata sertifikata operacija i tipa proizvodnje “Sl.novine BiH” br. 105/12.

16.

Pravilnik o registru željezničkih vozila “Sl.glasnik BiH” br. 33/13.

17.

309 Pravilnik o hemijskom suzbijanju vegetacije na prugama ŽS BiH “Sl.glasnik BiH” br. 38/13.

18.

311 Pravilnik za termičku obradu skretničkih dijelova i krajeva za izolirane sastave “Sl.glasnik BiH” br. 38/13.

19.

312 Pravilnik o izolovanim sastavima šina u gornjem stroju željezničkih pruga “Sl.glasnik BiH” br. 38/13.

20.

316 Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizacije željezničkih mostova, propusta i ostalih objekata na željezničkim prugama “Sl.glasnik BiH” br. 40/13.

21.

317 Pravilnik o tehničkim noramtivima za projektovanje, građenje, rekonstrukciju i sanaciju željezničkih mostova i propusta “Sl.glasnik BiH” br. 40/13.

22.

321 Pravilnik o mjerama sigurnosti saobraćaja i sigurnosti radnika pri izvođenju radova na pruzi “Sl.glasnik BiH” br. 40/13.

23.

322 Pravilnik o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta “Sl.glasnik BiH” br. 40/13.

24.

212 Pravilnik o korištenju elektroenergetskog

podsistema u željezničkom sistemu BiH

“Sl.glasnik BiH” br. 50/13

25.

213 Pravilnik o održavanju elektroenergetskog

podsistema u željezničkom sistemu BiH

“Sl.glasnik BiH” br. 50/13

26.

314 Pravilnik o održavanju gornjeg stroja pruge “Sl.glasnik BiH” br. 42/13

27.

315 Pravilnik o održavanju donjeg stroja pruge “Sl.glasnik BiH” br. 39/13

28.

4 Pravilnik za izradu reda vožnje. „Sl.glasnik BiH“  br. 73/13.

29.

317 Pravilnik o tehničkim noramtivima za projektovanje, građenje, rekonstrukciju i sanaciju željezničkih mostova i propusta “Sl.glasnik BiH” br. 41/13

30.

19 Pravilnik o postupcima pri ozbiljnim nesrećama i incidentima. “Sl.glasnik BiH” br. 73/13

31.

652 Pravilnik o unutrašnjem redu u željezničkom saobraćaju. “Sl.glasnik BiH” br. 1/14

32.

657 Pravilnik o postupku za provjeravanje psihičke i fizičke sposobnosti željezničkih radnika prije njihovog stupanja na rad i u toku rada. “Sl.glasnik BiH” br. 1/14

33.

659 Pravilnik o radu u smjenama voznog i staničnog osoblja. “Sl.glasnik BiH” br. 1/14

34.

645 Pravilnik o radnim mjestima radnika izvršne službe na željezničkim sistemima BiH. „Sl.glasnik BiH“ br. 12/14.

35.

1 Signalni pravilnik. „Sl.glasnik BiH“ br. 13/14.

36.

413 a Pravilnik o željezničkoj telekomunikacionoj mreži u željezničkim sistemima BiH. „Sl.glasnik BiH“ br. 47/14.

37.

413 b Pravilnik o signalno – siguronosnoj mreži u željezničkim sistemima BiH. „Sl.glasnik BiH“ br. 47/14.

38.

413 c Pravilnik o posebnim tehničkim uslovima za opremanje stanica elektronskim signalno-sigurnosnim uređajima u željezničkim sistemima BiH. „Sl.glasnik BiH“ br. 68/14.

39.

208 Pravilnik o načinu opremanja željezničkih šinskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za gašenje požara. „Sl.glasnik BiH“ br. 68/14.

40.

251 Pravilnik tehničke kolske djelatnosti „Sl.glasnik BiH“ br. 79/14

41.

243 Pravilnik za vuču vozova na prugama ŽS BiH. „Sl.glasnik BiH“ br.  1/15

42.

258 Pravilnik o njezi željezničkih kola i motornih vozova. „Sl.glasnik BiH“ br.  1/15

43.

Uputstvo o sigurnosnim istragama nesreća i incidenata u željezničkom sistemu BiH. „Sl.glasnik BiH“ br.  37/15

44.

241 Pravilnik o održavanju željezničkih vozila u željezničkom sistemu BiH. „Sl.glasnik BiH“ br.  39/15

45.

PRAVILNIK za registraciju koda za oznaku imaoca vozila (VKM) „Sl.glasnik BiH“ br.  46/15

46.

211 PRAVILNIK O ZAVARIVAČKIM RADOVIMA NA ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA U ŽS BiH “Sl.glasnik BiH” br. 71/15.

47.

SAOBRAĆAJNI  PRAVILNIK “Sl.glasnik BiH” br. 90/15.

48.

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti radnika izvršne službe i radnika koji organizuju, nadziru i kontrolišu rad u željezničkom sistemu BiH. “Sl.glasnik BiH” br. 23/16.

49.

231 Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila u ŽS BiH. “Sl.glasnik BiH” br. 26/16.

50.

Pravilnik o održavanju parnih lokomotiva širine kolosijeka 1435 mm. “Sl.glasnik BiH” br. 58/16.

51.

Uputstvo za certificiranje i ispitivanje tijela nadležnog za održavanje (ECM) i certificiranje i nadzor funkcija sistema održavanja. “Sl.glasnik BiH” br. 58/16.

B/ ROŽBiH je izdao:

Izdate Licence , certifikati i dozvole

  • ROŽBIH je izdao 263 dozvola za korištenje uređaja dijelova i opreme za mobilne kapacitete i za željezničku infrastrukturu
  • ROŽ BIH je izdao licencu za pružanje usluga željezničkog prevoza za ŽRS
  • ROŽ BIH je izdao licencu za pružanje usluga željezničkog prevoza za ŽFBiH,
  • Željeznički operateri ŽRS i ŽFBiH certificirani su kao entiteti za održavanje teretnih vagona.